Kallaveden asumispalvelut

Palveluasuminen

Palveluasuminen

Palveluasuminen on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat päivittäistä tukea, ohjausta ja apua arjen- ja asumisen taidoissa. Henkilökunta on paikalla aamusta iltaan joka päivä. Asumisjakson pituus on yksilökohtainen.

Tavoitteena on asukkaiden arjen- ja asumistaitojen sekä elämänhallintataitojen vahvistuminen ja psykososiaalisten valmiuksien lisääntyminen. Asukkaat ottavat vastuuta omasta kuntoutumisestaan sekä tukevat voimavarojensa mukaan myös muita kuntoutujia. Asukkaita tuetaan myös yksilöllisten tarpeiden mukaisesti hallittuun vapaa-ajan käyttöön, työtoimintaan ja opiskeluun.

Kodin ryhmätoimintojen ja arkiaskareiden, keskustelujen, yksilölli­sen ohjauksen ja harrastus­ten sekä viriketoiminnan kautta pyritään palauttamaan käyttöön itsenäiseen elämään tarvit­ta­via taitoja. Asukkaat osallistuvat aktiivisesti toiminnan arvioimiseen ja kehittämiseen.

Palveluasumisen toimipaikkamme:

› Mahdollisuuksien piste
› Linnanpelto