Kallaveden asumispalvelut

Hajautettu tukiasuminen

Kallaveden Asumispalveluilla on jälleenvuokrattavana useita kymmeniä tukiasuntoja. Asunnot sijaitsevat hajautetusti yleisessä asuntokannassa ja suurin osa noin kilometrin päässä Kuopion torilta.

Tarkoituksena on tukea asukasta mahdollisimman itsenäiseen elämään. Asukkaille laaditaan heidän kanssaan yksilöllinen kuntoutus- ja palvelusuunnitelma, johon määritellään tarvittavat tukitoimet, jotta itsenäinen asuminen mahdollistuu. Tuen tarpeen määrä mietitään yhdessä asukkaan ja hänen verkostonsa kanssa.

Asukkailla on mahdollisuus saada yksilöllistä oman tarpeen mukaista ohjausta, neuvontaa ja tukea mm. lääkehuollossa. Kotikäynnit, yhdessä asioinnit sekä tarvittaessa erilaiset ryhmätoiminnat sisältyvät tukipalveluumme.